Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) 

Definitie van een loopbaan 

Een loopbaan wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Een vriendelijke maar treffende definitie van een loopbaan is ‘een aaneenschakeling van ervaringen op het gebied van studie en arbeid die het ontwikkelingsproces van een mens weergeeft.’ 

Na de basisschool is je verdere ontwikkeling voor een groot deel afhankelijk van keuzes die je maakt. Keuzes voor onderwijsprogramma's, voor opleidingen, voor banen, voor bij- en nascholing, voor verandering van werk of voor verandering van beroep. 

Loopbaanbegeleiding vanaf klas 3 

Loopbaanbegeleiders zijn op Trevianum actief vanaf de derde klas. Zij begeleiden de leerlingen bij de keuze van profiel e vakkenkeuze en daarna bij alle overige loopbaankeuzes. Een doorlopende (en vloeiende) loopbaanontwikkeling vindt plaats wanneer de keuzes logisch op elkaar aansluiten. 

Derde klas: formulier profielkeuze

Download hier profielkeuze gymnasium

Doel 

Het is onze taak om de leerling en zijn ouders te ondersteunen in zijn of haar loopbaanontwikkeling. Deze ondersteuning is concreet het laten verkennen van de leervermogens en leerinteresses, het benoemen van eigenschappen en typekenmerken en herkennen van talenten. Dit moet leiden tot het vormen van een loopbaanidentiteit. Die identiteitsvorming is cruciaal voor het vinden van een passend schoolniveau, kiezen van geschikte en succesrijke vakken in de bovenbouw en uiteindelijk een vervolgstudie die aansluit op deze ontwikkeling. De leerling leert daarmee in deze fase ook hoe een loopbaankeuze gemaakt moet worden. 

Proces 

De persoonlijkheid van jongeren is volop in ontwikkeling. is onderzoeken, uitproberen en ontdekken belangrijk om te achterhalen welke leervermogens en kwaliteiten opvallend zijn. Deze bepalen de richting van hun studie- en beroepsontwikkeling. Tijdens dat ontdekken doen jongeren allerlei uitspraken over hun prestaties, wensen en plannen, die vaak ingegeven worden door het moment of de fase waarin ze verkeren.  

Geïntegreerde leerlingbegeleiding op Trevianum 

Loopbaanbegeleiding en leerlingbegeleiding worden meestal apart genoemd, maar maken samen deel uit van de geïntegreerde begeleiding. In dat proces wordt de leerling in allerlei aspecten van het leven begeleid naar volwassenheid. We herkennen drie deelgebieden namelijk ‘Leren leven’, ‘Leren leren’, Leren kiezen ‘. 

De mentor vormt de spil in deze begeleiding en neemt het coachen van de ontwikkeling op zich. De loopbaan- en leerlingbegeleiders vormen het vangnet waarnaar de mentor kan verwijzen en waar scholieren en ouders ook rechtstreeks naar toe kunnen voor ondersteuning. 

Activiteiten 

Allerlei activiteiten variërend van testprogramma's, activeringsprogramma's en voorlichtingsprojecten maar ook individuele psychologische en psychodiagnostische (met testen en vragenlijsten) loopbaanonderzoeken moeten ervoor zorgen dat onze scholieren in bekend en rustig vaarwater op koers blijven. Er wordt ondersteuning geboden tijdens de mentorlessen over de profielkeuze, er worden begeleidingsprogramma's uitgevoerd voor scholieren en individuele gesprekken met scholieren en hun ouders gevoerd die door de mentoren niet verder geholpen kunnen worden. 

Bijzondere doelgroepen 

Loopbaanbegeleiding biedt maatbegeleiding aan voor o.a. topsporters.  

Contact 

Loopbaanbegeleiders: 
- Paul Smit,
- Laura van Drunen. 

De loopbaanbegeleiders zijn bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur op het telefoonnummer (046) 420 69 12, of op onderstaande e-mailadressen: 
p.smit@trevianum.nl
l.drunen@trevianum.nl

Derde klas: formulier profielkeuze

Formulier profielkeuze gymnasium

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023