Handige documenten

Handige documenten

Aanvraag extra schoolverlof: Aanvraag extra schoolverlof gymnasium.pdf (trevianum.nl)

Absentieformulier: Absentieformulier.pdf (trevianum.nl)

Adreswijzigingsformulier: Adreswijzigingsformulier.pdf (trevianum.nl)

Folder Samen voor alle kinderen: Folder Samen voor alle kinderen.pdf (trevianum.nl)

Formulier retour borg: Retour borg formulier.pdf (trevianum.nl)

ICT-protocol leerlingen: ICT-protocol leerlingen juli 2017.pdf (trevianum.nl)

ICT info leerlingen: ICT info leerlingen

Infoavond
infoavond G1 september 2023
infoavond G2 september 2023
infoavond G3 september 2023
infoavond G4 september 2023
infoavond G5 september 2023
infoavond G6 september 2023

Informatie m.b.t. een collectieve ongevallen- en reisverzekering

Leerlingenstatuut: Leerlingenstatuut Gymnasium Trevianum (juli 2021).pdf

Nieuwsbrieven:
juni 2023

Privacy: Privacyverklaring en privacyreglement

Privacy: Privacyreglement

Privacy: Privacytoelichting

Reglement van orde en veiligheid: Reglement van orde en veiligheid.pdf (trevianum.nl)

Schoolgids: Schoolgids Gymnasium Trevianum

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel 2019.pdf (trevianum.nl)

Schoolplan: Schoolplan TSG (2019-2023).pdf (trevianum.nl)

Veilig op school, veilig in de groep: Veilig op school veilig in de groep september 2023.pdf

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023