Schoolexamen en centraal schriftelijk examen

Schoolexamen en centraal schriftelijk examen

Het eindexamen is verdeeld in twee onderdelen: het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Het schoolexamen bestaat uit PTA’s en praktische opdrachten. De eerste PTA’s worden gegeven in de laatste proefwerkweek op gym-5. Het examenjaar begint dus al in de vijfde klas

Verder zijn er drie PTA-rondes op gym-6. In het schooljaar 2021-2022 zijn dat:
PTA-ronde 1 14 t/m 22 oktober 2021,
PTA-ronde 2 13 t/m 23 december 2021,
PTA-ronde 3 21 maart t/m 1 april 2022.

Gymnasium cohort 2019

Leerlingen die in 2019-2020 op gym-4 zijn gestart en in 2021-2022 eindexamen doen, vinden hier informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement:

Gymnasium cohort 2020

Leerlingen die in 2020-2021 op gym-4 zijn gestart en in 2022-2023 eindexamen doen, vinden hier informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement:

Gymnasium cohort 2021

Leerlingen die in 2021-2022 op gym-4 zijn gestart en in 2023-2024 eindexamen doen, vinden hier informatie over stofomschrijving van de PTA’s en het examenreglement:

Examendata en mededelingen

De centrale examens worden afgenomen in de periode van:
Tijdvak I:   12 mei - 25 mei 2022,
Tijdvak II:  13 juni - 24 juni 2022,
Tijdvak III:   5 juli - 8 juli 2022. 

Ook dit jaar zijn er vanwege corona aanpassingen voor de eindexamens.

Eerste tijdvak

Het eerste tijdvak loopt van 12 t/m 25 mei.

Tweede tijdvak

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Het loopt van 13 t/m 24 juni.

Hierdoor heb je als examenkandidaat twee keuzes:

  • Je mag een of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak. Zo heb je meer tijd voor de voorbereiding.
  • Je mag het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Dat is een oplossing als je ziek bent tijdens het eerste tijdvak.

Extra herkansing

Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Je kunt twee vakken herkansen in plaats van één.

Eén vak niet mee laten tellen (duim-regeling)

Eindexamenleerlingen mogen één vak wegstrepen. Dat mag geen kernvak (Nederlands, Engels of wiskunde) zijn. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als je hierdoor alsnog kunt slagen.

Herkansing in derde tijdvak

Er komt een derde tijdvak op de scholen. Dat tijdvak is van 5 t/m 8 juli. Leg je het examen van een vak voor het eerst in het tweede tijdvak af? Dan is een herkansing mogelijk in het derde tijdvak. 

Profielwerkstuk

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht (onderdeel van het schoolexamen) voor leerlingen in de bovenbouw, die als een soort 'meesterproef' geldt. Leerlingen moeten een uitgebreid werkstuk maken over een onderwerp uit hun gekozen profiel. Een leerling van havo of vwo moet zo’n tachtig uur aan het profielwerkstuk werken.

Het cijfer voor het profielwerkstuk telt mee voor de examenuitslag. Het profielwerkstuk wordt met het cijfer voor maatschappijleer als onderdeel van het combinatiecijfer meegeteld.

Profielwerkstukken van hoog niveau kunnen voorgedragen worden voor de jaarlijkse Trevianum-prijs.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2022