Passend onderwijs

Passend onderwijs 

Trevianum biedt passend onderwijs aan alle leerlingen. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen zijn welkom. Hierbij is het belangrijk dat er voordat de leerling wordt aangemeld een goede afstemming is tussen de behoeften van de leerling en de mogelijkheden van Trevianum. 

De begeleiding van leerlingen gebeurt in de eerste plaats door de vakdocenten tijdens de lessen in de klas. Zo nodig worden de vakdocenten hierbij ondersteund door een van de andere begeleiders op school. 

Leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen zijn welkom. Echter de veiligheid mag niet in het geding komen; kinderen mogen geen gevaar voor zichzelf of voor anderen worden. Grenzen hierbij liggen bij verbaal en non verbaal agressief gedrag, geweldsuitingen en manipulerend gedrag. Overwegingen bij het stellen van deze grenzen: meervoudige problematieken, de intensiteit van de problematiek, de aantallen zorgleerlingen in de klas en de groepssamenstelling (welke en hoeveel zorg zit er al in een groep).

Meer informatie over de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunt u verkrijgen bij Annelies Haanebrink, zorgcoördinator. 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023