Passend onderwijs

Passend onderwijs 

Trevianum biedt passend onderwijs aan alle leerlingen. Ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen zijn welkom. Hierbij is het belangrijk dat er voordat de leerling wordt aangemeld een goede afstemming is tussen de behoeften van de leerling en de mogelijkheden van Trevianum. 

De begeleiding van leerlingen gebeurt in de eerste plaats door de vakdocenten tijdens de lessen in de klas. Zo nodig worden de vakdocenten hierbij ondersteund door een van de andere begeleiders op school. 

Meer informatie over de begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunt u verkrijgen bij Annelies Haanebrink, zorgcoördinator. 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023