Studie- en begeleidingscentrum

Studie- en begeleidingscentrum 

Bij passend onderwijs is er sprake van binnen en buiten de klas leren. In het jaar 2021 werden de studiecentra verder uitgebouwd tot studie- en begeleidingscentra waar alle vormen van buiten de klas leren samen komen. De coördinator studiecentra stemt dit proces af met alle betrokkenen. 

Tutoren 

Leerlingen die met een vak (veel) moeite hebben, kunnen gedurende een bepaalde tijd geholpen worden door een tutor. Een tutor is een leerling uit de bovenbouw die in dat vak goede resultaten boekt en bereid is zijn talent te delen met een onderbouwleerling die vooralsnog niet zo’n talent laat zien voor dat vak. De tutorbegeleiding vindt plaats een keer per week, aansluitend aan het laatste lesuur van de leerling die begeleid wordt. Enkele voordelen van tutorbegeleiding: 

  • Tutorbegeleiding is laagdrempelig: het leren gebeurt in een ongedwongen sfeer, is een ‘vriendendienst’. 

  • Tutoren leggen het nog eens op een andere manier uit dan de docent, waardoor andere oplossingsstrategieën aangeboden worden. 

Talentcoach

Bij talentbegeleiding ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun talent. De begeleiding is tweeledig: er zijn leerlingen die uitdagende en zelfgekozen projecten maken en leerlingen die leren omgaan met hindernissen zodat hun talent tot recht komt. De talentbegeleiding richt zich vooral op leerlingen van het gymnasium.

Thuis leren leren 

In de mentorlesmethode Tumult, die we in de mentorlessen in de onderbouw gebruiken, staan handige  ouderkaarten en stappenplannen die u kunt gebruiken bij het begeleiden van uw kind.  

Die hulpmiddelen vindt u hier: 
Ouderkaart Begeleiden bij huiswerk maken 
Ouderkaart Begeleiden bij plannen 
Ouderkaart Begeleiden bij toetsen leren 
Stappenplan Jezelf motiveren 
Stappenplan Samenvatten 
Stappenplan Tekstbegrip 
Stappenplan Woordjes leren 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023