Topsport Talentschool (TTS) 

Topsport Talentschool (TTS) 

Topsport en studie op het allerhoogste niveau combineren dat kan op onze school! 
Studeren op Trevianum is studeren op het allerhoogste niveau, je zit immers op een school voor havo/vwo, hoger kan in je voortgezet onderwijscarrière niet. 
 
Je topstudie optimaal combineren met topsport, dat kan alleen op een Topsport Talentschool (Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (evot.nl)) en Trevianum is zo’n school. 

Er zijn in Nederland 32 scholen in het voortgezet onderwijs aangewezen als Topsport Talentschool, Trevianum is al 20 (!) jaar zo’n Topsport Talentschool.

De nationale sportbonden bepalen in overleg met NOC*NSF welke leerlingen op Trevianum een topsporttalent zijn. Als je sportbond je als topsporttalent aanmerkt dan krijg je van Coöperatie Limburg Sport (http://www.limburgsport.nl) een zogenaamde topsportpas. Op die topsportpas staat dan aangegeven welke topsportstatus je krijgt, internationaal talent, nationaal talent of belofte. 

Ben je internationaal talent, nationaal talent of belofte dan kunnen we je op Trevianum op heel wat manieren tegemoetkomen. We noemen er enkele: 

  • een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden; 
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken; 
  • voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken; 
  • uitstel of aanpassing van proefwerken en schoolexamens; 
  • begeleiding door een Topsport Talentcoach; 
  • gespreid examen over twee schooljaren. 

Kom je (nog) niet in aanmerking voor een van bovengenoemde statussen dan krijg je misschien wel een RS status (RS staat voor Regionale Sporter). Omdat Trevianum naast Topsport Talentschool ook nog een Topsportvriendelijke School is hebben we de mogelijkheid ook RS-leerlingen te helpen bij het combineren van studie en sport. 
 

Voor meer informatie kun je je wenden tot de TTS-coördinator van onze school: 
Bernie Engeln b.engeln@trevianum.nl 

Je kunt ook kijken op de website van Trevianum Topsport Talentschool.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024