Honoursprogramma

Honoursprogramma

Met het Honoursprogramma (HPG) willen de zelfstandige gymnasia bijdragen aan onderwijs dat ook het eigen vuur van de leerling ontsteekt voor de school en voor het leven. We willen met het HPG leerlingen de kans bieden:

  • zich te verdiepen in onderwerpen die hun hart hebben en waarvoor geen plaats is in het reguliere curriculum;
  • zich op hun eigen manier te ontwikkelen in competenties en
  • zichzelf beter te leren kennen.

Deelnemers starten in klas 4 met het HPG. Zij kiezen een eigen project en worden daarin gecoacht door een begeleider van de school. Leerlingen zijn volledig vrij in hun keuze voor een onderwerp. Deze vrijheid levert prachtige projecten op: van een zelfgeschreven opera tot een eigen uitzendbureau. Het schrijven van een poëziebundel of de organisatie van ‘The blind run’. Alles kan en mag.

Gaandeweg ontwikkelen de leerlingen zich ook in een zestal competenties die we hebben gekozen in samenspraak met de buitenwereld. In klas 6 stellen leerlingen een portfolio samen dat door twee begeleiders van een ander gymnasium wordt beoordeeld. Zij voeren hierover vervolgens een Honoursgesprek met de leerling om het traject af te ronden. Leerlingen die het hele programma succesvol afronden ontvangen daarvoor een Honours-certificaat.

Inmiddels werken ongeveer dertig zelfstandige gymnasia samen binnen HPG. Het is een ‘eeuwigdurende pilot’ voor en door scholen. De SHZG coördineert, faciliteert en organiseert, maar het programma is een gezamenlijk traject van de scholen zelf.

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023