Corona

Corona 

Door het toenemend aantal coronabesmettingen is de GGD genoodzaakt af te schalen in het bron- en contactonderzoek. Normaal informeert de GGD school over een positieve test van een leerling. De vraag van de GGD aan de ouders is om nu zélf de school te informeren over een positieve PCR-test van hun kind.  

Als uw kind corona gerelateerde klachten heeft, is de procedure als volgt: 

  1. Doe een zelftest. 

  1. Als de zelftest negatief is, mag uw kind gewoon naar school. 

  1. Als de zelftest positief is, moet u voor uw kind een PCR-test aanvragen bij de GGD.  

  1. U meldt uw kind afwezig in afwachting van een PCR-test. 

  1. Als de PCR-test negatief is, mag uw kind weer gewoon naar school. 

  1. Als de PCR-test positief is, moet uw kind in isolatie.  

  1. Op de dag dat u de uitslag heeft gekregen, vragen wij u ons te informeren over het feit dat uw kind een positieve PCR-test heeft gekregen. Uiteraard delen wij deze informatie met niemand.  

Veiligheidsmaatregelen 

Hoewel de coronamaatregelen versoepeld zijn, blijven de basismaatregelen van kracht:
handen wassen, geen handen schudden, niesen of hoesten in je elleboog, bij klachten thuisblijven en je laten testen. 

Preventief testen (dus testen als je geen klachten hebt) hoeft niet meer. We delen dus niet langer wekelijks aan alle leerlingen coronatesten uit. Wel zijn deze op aanvraag beschikbaar (bij de receptie).

Eenrichtingsverkeer  

In de bovenbouw geldt het eenrichtingsverkeer. Met pijlen wordt de looprichting aangegeven. Ook op de brug geldt het eenrichtingsverkeer. In de onderbouw houden we zoveel mogelijk rechts.

Quarantaine 

Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs die in contact zijn geweest met een met covid-19 besmet persoon, hoeven niet in quarantaine, Die regel geldt niet alleen bij een nauw contact, maar ook als een huisgenoot corona heeft.  Wel moet een leerling natuurlijk thuisblijven als deze corona-achtige klachten heeft of positief getest is.

Streamen van lessen 

Lessen worden niet langer automatisch gestreamd. Als een leerling gedurende langere tijd afwezig is, kan er contact worden opgenomen met de coördinator om de lessen online te kunnen volgen. 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2023